maanantai 7. huhtikuuta 2014

Lisähappea


Tämän päivän Lapin Kansassa yrittäjät moittivat kuntaa huonosta vuorovaikutuksesta. Lehtiartikkelissa oli haastateltu kolmea yrittäjää. Pellossa on minulle viimeksi toimitettujen tilastojen mukaan 308 yritystä, joten voitaneen hyvinkin kysyä puhuvatko nämä kolme kaikkien 308 äänellä. Ei varmaankaan, sillä Pellon yrittäjäyhdistykseen kuuluu 88 yrittäjää, joiden jäseniä nämä kolmekin ovat. Kunnalle kaikki yrittäjät ovat yhtä tärkeitä, myös nämä jotka eivät pidä meteliä itsestään. Kunnan pitää päästä ehdottomasti vuoropuheluun yrityselämän kanssa, mutta nykyjärjestelmä on mahdollistanut vuoropuhelun vain yrittäjäyhdistyksen kanssa ja sitä on ehdottomasti syytä harkita. Varsinkin jos yhteisesti omistamamme yrityksen toiminta politisoidaan.

Pellon kunta omistaa 80% Tornionlaakson Yrityspalvelu Oy:stä ja Pellon yrittäjäyhdistys ry omistaa siitä 20%. Voidaankin kysyä miten kuuluu näiden 220 yrityksen ääni, jotka eivät ole yrittäjäyhdistyksen jäseniä. Suosiiko kunta toiminnallaan yrittäjäyhdistykseen kuuluvia yrityksiä? Osakeyhtiölaki on hieman kimurantti, sillä enemmistöosakas ei saa toiminnallaan aiheuttaa vahinkoa vähemmistöosakkaalle.  Leikitelläänpä ajatuksella hieman, jos kunta tarjoaa yrityspalvelun kautta palveluja muille yrittäjille kuin yrittäjäyhdistyksen jäsenille, niin aiheuttaako se silloin haittaa vähemmistöosakkaalle? Ehkä - ainakin se voitaisiin uutisoida niin.

Tämän päivän lehtiartikkelin mukaan näyttää ulkopuoliselta siltä, että myös yrittäjäyhdistyksessä on rikkinäinen puhelin. Tornionlaakson Yrityspalvelu Oy on perustettu kunnan ja yrittäjien yhteistyöelimeksi, jota pysytään puolin toisin kartalla siitä mitä tapahtuu. Ihmeellistä on, että Yrityspalvelun toimintaa kiitellään, mutta kuntaa ei. Kuntahan nimenomaisesti toimii Yrityspalvelun kautta. Pellossa onkin kummallinen ajatus, että Yrityspalvelu on jotenkin itsenäinen kunnasta erillään oleva toimija. Asiahan ei ole näin. Lisäksi yrityspalvelun hallituksessa, jossa on kaksi Pellon yrittäjäyhdistyksen jäsentä, on käsitelty Muonion, Kolarin ja Pellon yhteistyötä ja kerrottu suunnitelmista sekä kysytty mielipidettä. Nämä kommentit kirjattiin pöytäkirjoihin ilman kunnan edustajien puuttumista teksteihin.

Virheellistä tämän päivän Lapin Kansan artikkelissa oli myös se, että kunnanjohtaja on nimennyt yritysneuvojan. Kyllä kunnanjohtaja on nimennyt, mutta Tornionlaakson Yrityspalvelu Oy:n hallituksen puheenjohtajan ominaisuudessa. Hallituksen puheenjohtajalla on yhtiön nimenkirjoitusoikeus, ja siten oikeus tehdä oikeustoimia yhtiön nimissä. Toinen mainitsematta jäänyt seikka on myös se, että yritysneuvojan pesti on määräaikainen. Tällä pyrittiin siihen, että yrittäjille taataan palvelut myös henkilöstövaihdosten jälkeen. Se miksi hallituksen puheenjohtaja toimi johtui siitä, että toimitusjohtaja lähti uusiin haasteisiin ja hygieniasyyt pakottivat minut, hallituksen puheenjohtajana, toimimaan turvatakseni yrityksen peruspalvelutehtävän suorittamisen siihen saakka kunnes varsinainen toimitusjohtaja palaa vuorotteluvapaalta. Mikähän älämölö siitä olisi tullut, jos palvelua ei olisi ollutkaan tarjolla? Mielestäni on tärkeä, että toiminta on nyt turvattu ja varsinainen toimitusjohtaja pääsee valitsemaan alaisensa, jotka tulevat tiiminä näitä asioita tulevaisuudessa hoitamaan.

Onko minun syytä pohtia toimintaani? Lehtiartikkelin jälkeen olen vahvasti sitä mieltä, että kyllä. Olen esittänyt yrittäjäjuhlassa saamani palautteen jälkeen yhteisen elinkeinoillan järjestämistä yrittäjäjärjestön sihteerille, joka lupasi selvittää asian yrittäjäyhdistyksestä. Esitin vuoden 2013 loppupuolella, että kunta järjestää elinkeinoillan, mutta yrittäjäyhdistys halusi ottaa tästä vastuun. Tämä sovittiin hyvässä hengessä ja aikataulu soviteltiin yrittäjäyhdistyksen toiveiden mukaisesti. Nykyisen tiedon valossa järjestäisin sen itse, siten että kunta on koollekutsuja. Ilmeisesti yrittäjäyhdistys on tarkoituksellisesti pitkittänyt palaverin järjestämistä niin, että kuntaa voidaan mustamaalata huonosta vuoropuhelusta ja viimeisempänä päivää ennen varsinaista h-hetkeä. Huomenna meinaan elinkeinoiltamissa kysyä, miksi näin toimitaan?

Toivotankin kaikki 308 yrittäjää huomenna 9.4.2014 kello 18.00 Lempeän Suvannolle elinkeinoiltamiin. Iltamia ei ole tarkoitettu pelkästään yrittäjäyhdistyksen jäsenille, vaan kaikille yrittäjille. Tehdään huomenna yhdessä toimiva järjestelmä vuoropuhelun toteuttamiseksi. Kunnalla oli järjestelmä, jossa esimerkiksi kunnanhallituksen puheenjohtaja oli kahvittelun merkeissä tavattavissa, mutta se lopetettiin kun kukaan ei vaivautunut tulemaan paikalle.  Vuoropuhelu on vuoropuhelua, eikä se yleensä tapahdu lehtien palstoilla. Aikaisemmin vuoropuhelu ei ole kiinnostanut.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti