torstai 13. maaliskuuta 2014

Kulukuri puri vuonna 2013

             
Tilinpäätös alkaa olla siinä vaiheessa, että pystymme julkaisemaan tuloksia meidän viime vuoden taloudellisesta toteutumasta. Vuodelle 2013 laadittiin liki 1,3 miljoonaa euroa alijäämäinen talousarvio, mutta rankan toteutetun kulukurin kautta saimme puristettua alijäämän noin 300 000 euroon. Erinäisten toteutettujen toimenpiteiden avulla pystyimme parantamaan tulosta noin 1 miljoonalla eurolla. Suuri kiitos tästä kuuluu ammattitaitoiselle ja sitoutuneelle henkilöstöllemme. Henkilöstö piti kiitettävästi palkattomia vapaita, joilla oli suuri merkitys saavutettuun tulokseen.

Kunnanhallitus asetti vuodelle 2013 useita toimintaa koskevia rajoitteita, joita hallintokunnat noudattivat esimerkillisesti. Mikäli mittarina käytetään hallintokunnan vuotuista toimintakatetta ja sen suhteen saavutettuja säästöjä, onnistui sivistystoimi näissä talkoissa parhaiten. Rahallisesti mitattuna perusturva paransi tulostaan eniten verrattuna talousarvioon eli noin 280 000 eurolla, mutta heti perässä on sivistystoimi 240 000 eurolla. Yleishallinto kiritti noin 90 000 eurolla ja tekninen puristi pois 20 000 euroa, vaikka kunnantoimistoa alettiin saneeraamaan vuoden lopulla sellaisiksi, että ne parantavat työn tehokkuutta ja pystyvät palvelemaan myös tulevaa organisaatiouudistusta.

Pelkästään menopuolen kirimisellä tätä 1 miljoonaa euroa ei saavutettu, vaan me onnistuimme myös tulopuolen kehittämisessä. Tulopuoli parani, vaikka valtionosuudet toteutuivat 80 000 euroa pienempinä. Verotulot toteutuivat puolestaan 175 000 euroa arvioitua parempina, johtuen pääasiassa maksuunpanojen maksatusajankohtien muutoksesta. Tämän lisäksi rahoitustuottomme olivat noin 160 000 euroa ennakoitua suuremmat.
   
Mikään helppo vuosi ei meillä ole takana, eikä niitä näy lähiaikoina edessäkään päin olevan. Taloutemme on sellaisessa tilanteessa, että meillä ei ole varaa lipsua tästä tiukan taloudenpidon linjasta.

PELLO 2020 – ORGANISAATION KOKONAISUUDISTUSHANKE ETENEE

Toiminnan tehostamiseksi aloitettu hanke etenee suunnitellusti. Eilen valikoitui 2 mallia jatkotyöstämiseen. Mikäli valtuusto aikanaan jommankumman näistä malleista valitsee, tulee johtajien määrä vähenemään radikaalisti, samoin yksi lautakunta olisi myös lakkaamassa. Hankkeen yhteydessä suoritettavalla prosessitarkastelulla voidaan päällekkäisyyksiä poistaa, ja tuottaa kuntalaisille heidän tarvitsemansa palvelut tulevaisuudessa entistä laadukkaammin ja tehokkaammin. Terveellä pohjalla oleva kuntatalous on paras tae kunnan säilymiselle itsenäisenä kuntana.

Kokonaisorganisaation uudistamishanke etenee nyt kovaa vauhtia. Valtuuston päätöksiä uudesta mallista pitäisi olla luvassa kesäkuun tilinpäätöskokouksessa. Kuntalaisten kannalta hyvää tässä on, että muutokseen on lähdetty palvelut edellä. Kuntaorganisaation sisällä, niin luottamushenkilöillä kuin viranhaltijoilla, on vahva sitoumus tähän projektiin.
    

Lopuksi haluan antaa miljoonat kiitokset koko henkilökunnalle hyvin hoidetusta työstä – kiitos. 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti