maanantai 25. marraskuuta 2013

Puhe yrittäjäjuhlassa 23.11.2013

Hyvää iltaa arvoisat yrittäjät ja hyvä juhlaväki,

Pellon kunnanvaltuusto on päättänyt, että kunta säilyy itsenäisenä. Tätä tahtoa meidän eri luottamuselimien ja viranhaltijoiden tulee toiminnassamme toteuttaa. Lähdettäessä pureutumaan syvällisemmin siihen, mitä itsenäinen Pello käytännössä tarkoittaa, se tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että kunnan talouden on oltava kaikilla mittareilla mitattuna kunnossa. Ilman kunnossa olevaa taloutta, ei ole myöskään itsenäisyyttä.

Pellon kunta on kriisiytyvä kunta. Kahden vuoden kuluttua olemme kriisikuntamenettelyssä, ellemme ryhtyisi toimenpiteisiin. Valtion talouden vaje on liki 10 mrd ja sieltä ei apuja ole odotettavissa, ainoastaan tiukennuksia.

Nykyinen valtuusto ja kunnanhallitus ovat osoittaneet kykyä kantaa vastuuta vaikeina aikoina. Ne ovat myös osoittaneet, että niillä on tahtoa ja taitoa hoitaa talouden ongelmia. Ennen kaikkea, luottamushenkilöt ovat osoittaneet suurta rohkeutta lähteä hoitamaan asioita vielä kun langat on omissa käsissä. Yleisen hyväksynnän kannalta olisi ollut helpompaa ajautua kriisikuntamenettelyyn, ja vierittää syy toimenpiteistä ”Helsingin herrojen” niskoille. Se ei kuitenkaan olisi vastuullista politiikkaa.

Maakunnallisissa lehdissä on kyllä kirjoitettu siitä, että tilanteemme on heikko, mutta sille ei ole jutuissa annettu oikeaa syvyyttä. Seuraavalla suunnitelmakaudella 2014-2016 tulemme tekemään 8meur alijäämää ja velkaannumme 10meur lisää. Yksittäisinä toimenpiteinä tämän taloudellisen tilanteen korjaaminen vaatisi esimerkiksi 6,00 prosenttiyksikön laskennallista tuloveronkorotusta tai 120 henkilötyövuoden vähennystä kunnan organisaatiosta. On päivän selvää, että kumpaakaan ei voida toteuttaa yksistään, ja siksi kaikkia mahdollisia toimenpiteitä tarvitaan, myös kajoamista meidän nykyiseen palvelurakenteeseen.

Aikaisemmat valtuustot ovat linjanneet, että tavoitteena on luopua kiinteistöistä, joita ei tarvita kunnan peruspalveluiden järjestämisessä.  Tämä kunnan kiinteistöstrategia on peruja vuodelta 2000 ja sitä ovat toteuttaneet -01,- 05, -09 toimintansa aloittaneet valtuustot. 2013 aloittavalle valtuustolle on jäänyt käynnistää sen viimeinen vaihe. Olemme tilanteessa, jossa meillä ei ole yksinkertaisesti varaa olla toteuttamatta tätä päätöstä.

Dualistista johtamismallia lukuun ottamatta kunnan johtaminen ei juurikaan eroa yrityksen johtamisesta muussa kuin siinä, että me emme voi joutua konkurssiin vaikka taloudelliset lukemat ovat mitä ovat. Lisäksi kunnan on taloudellisesta tilanteesta huolimatta aina suoriuduttava lakisääteisistä tehtävistämme. Tällaisia velvollisuuksia yrityksillä ei yleensä ole kannettavanaan.

Mikäli me kysyisimme teiltä arvoisat yrittäjät, miten te toimisitte konkurssin uhatessa, niin vastaus olisi todennäköisesti sama kuin meillä tässä nykyisessä tilanteessamme; kulujen karsiminen, tulopohjan laventaminen ja tarvittaessa omaisuuden realisointi. Yrityksen toimiessa näin, sen ei tarvitse huolehtia muusta kuin omistajien edusta, joka on yleensä suhteellisen pieni joukko, ehkä vain yksi henkilö. Kunnan ja sen elimien tulee huolehtia yleisestä edusta, joka tarkoittaa Pellon kunnan tapauksessa kaikkia noin 3700 asukasta.

Arvoisat yrittäjät,

Pellon kunnan tilanne ei kuitenkaan ole ihan toivoton ja valoa tunnelin päässä on näkyvissä.

Valtuusto on linjannut, että kunnan organisaatioon toteutetaan kokonaisorganisaation uudistaminen keväällä 2014, joka koskee luottamuselin-, että viranhaltijaorganisaatioita. Pelkästään tällä uudistuksella arvioidaan olevan merkittävä vaikutus kunnan talouden eheyttämiseksi.

Kunnassa on tunnistettu myös, että meillä on tarvetta elinkeinostrategialle ja tätä työtä alamme tekemään ensivuoden aikana. Kaikki nämä vuodet työtä on tehty mutu-pohjalta ja sehän tarkoittaa, että kovin pitkäjänteistä, harkittua ja tavoitehakuista työ ei tällöin ole voinut olla.

Ensi maanantaina kunnanhallitus valmistelee kunnanvaltuustolle Juoksengin tuulipuistohankkeen osayleiskaavan laatimisen aloittamisen, jonka valtuuston on määrä käsitellä 9.12.2013 pidettävässä kokouksessa. Kyseessä on Pellon kunnalle merkittävä hanke, jonka kokonaisinvestointisumma voi nousta yli 110meur, mikäli hanke toteutuu täysimittaisena. Kyseessä on meidän tietojemme mukaan suurin koskaan tehty yksittäinen investointi Pellon kunnan alueelle. Valmistusvaiheessa hankkeen arvioidaan tuovan työtä 100 henkilötyövuotta ja käyttöaikana 20 seuraavan vuoden aikana vuosittain 5-10 henkilötyövuotta. Tämä ei siis ole kunnalle pieni juttu. Hanke on vaatinut paljon aikaa ja hoivaa, ja tulee vaatimaan sitä meiltä myös jatkossa.

Pellolaiset yrittäjät ovat tuulipuiston rakennushankkeen töiden saamisessa hyvässä asemassa. Meiltä löytyy maarakennusalan ja betoniteollisuuden yritykset omasta takaa. Kuljetusmatka on luonnollisesti urakkakilpailuissa merkittävä etu. Rakennusvaiheen aikana arviolta vuonna 2016 majoitus- ja ravitsemuspalveluiden tarve alueella kasvaa merkittävästi.
    
Matkailu- ja palvelualaan sekä sen kasvumahdollisuuksiin sisältyy paljon potentiaalia. Tänä vuonna on saatu pyörimään ensimmäiset viikko-ohjelmat, ja ala kehittyy Pellossa hyvää vauhtia. Pellon kunta on laittanut vireille rahoitushakemuksen Ritavalkean alueen masterplanin laatimisesta. Masterplanin tekeminen on välttämätön välivaihe alueen kehittämisen kannalta. Tulevaisuudessa sen uskotaan palvelevan matkailun tarpeita entistä paremmin. Uutta Leviä tai Yllästä siitä ei tule, mutta meillä on hyvät mahdollisuudet löytää omat markkinat tunnistamalla ja huomioimalla alueemme omat vahvuudet. 

Nykyinen valtuusto ja kunnanhallitus ovat lähteneet ennakkoluulottomasti tuomaan Pellon kuntaa takamatkalta kohti kärkijoukkoa, aloittamalla lukuisan joukon uudistuksia ja erilaisia projekteja. Kun kurottavaa on paljon, ei valmista voi tulla yhdessä yössä. Aloitetut uudistukset tulee nähdä investointeina tulevaisuuteen. Ilman uskoa siihen, että me voimme talouden haasteet vielä selättää, ei kukaan lähtisi epävarmaan tulevaisuuteen sijoittamaan.


Puheeni lopuksi haluan toivottaa kaikille yrittäjille menestyksekästä vuoden viimeistä kvartaalia ja kaikkea hyvää vuodelle 2014.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti