torstai 31. lokakuuta 2013

Ihastusta ja vihastusta

Pellon kunnan uusi ilme on ollut käytössä viime maanantaista 28.10.2013 lähtien. Graafisen ilmeen uudistamista koskeva juttu julkaistiin ensimmäisenä Lapin Radiossa ja yle.fi/lappi verkkosivulla. Seuraavana päivänä oli maininta myös Lapin Kansassa. Näiden tiimoilta olemme saaneet uudesta ilmeestä paljon positiivista palautetta. Toki uuden graafisen ilmeen julkistus on herättänyt myös vihastusta.

Graafisen ilmeen uudistaminen on investointi tulevaisuuteen. Tämä on vasta ensimmäinen askel, ja Pello brändin rakentaminen on pitkäjänteistä hommaa. Ensi keväänä organisaatio kokoontuu miettimään strategioita ja visioita uusiksi ja samalla on tarkoitus kehittää uusi myyntilupaus, eli slogan. Nykyinen käytössä oleva "Mukava olla" koetaan vanhentuneeksi. Kuntien on tarve erottua toisistaan, sillä lähialueen kunnat kilpailevat keskenään yrittäjistä, asukkaista ja työntekijöistä.

Vihastusta uutta graafiista ilmettämme kohtaan on tullut vain organisaation sisältä. Tämä on koettu turhaksi rahojen haaskuuksi. Tämä on hyvin valitettavaa, sillä meidän on kehitettävä viestintää ja pyrittävä viestimään paremmin Pellon kunnan vahvuuksista. Pellossa koetaan, että täällä on yritysmyönteinen ilmapiiri ja palvelut pelaavat. Herääkin kysymys, mitä aikaisemmalla vaakuna edellä menevällä viestinnällä pystyttiin meidän kohderyhmille kertomaan. Itse yhdistän vaakunan jäykkään ja byrokraattisen toimintaan, mitä Pellon kunta ei todellakaan ole. Tästä näkövinkkelistä käsin, olemme ottaneet ensimmäisen merkittävän askeleen kohti parempaa.

LISÄÄ VIHASTUSTA

Pellon kunta on julkaissut listan myytävistä kiinteistöistä ja kaikki eivät tietenkään ole tyytyväisiä. Pellon kunta on varannut itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä annetut tarjoukset. Lopullisen päätöksen jonkun kohteen myymisestä tekee aikanaan valtuusto. Pellon kunta sai viime vuonna paljon palautetta yrittäjiltä, kun nostimme aluelämpölaitoksen tuotantohintoja. Silloin meitä moitittiin siitä, että kunta ei ole hyvä palveluntuottaja, kun toimimme byrokraattisesti ja se ei ole meidän ydinosaamista. Eniten palautetta annettiin siitä, että meidän vetämänä toiminnat eivät kehity. Sama logiikka pätee myös kiinteistöihin, ja siksi olemme päätyneet kartoittamaan ostopotentiaalin. Munaahan ei kannata vaihtaa munalla.

Aikaisemmin saamamme palaute kyllä osui ja upposi. Olemme tunnistaneet sisäisissä keskusteluissamme, että monien strategisesti tärkeiden kiinteistöjen kehittäminen on jäänyt tekemättä. Syyksi olemme tunnistaneet oman organisaation tuomat toiminnalliset rajoitteet. Avoimilla markkinoilla kiinteistöjen kehittäminen tapahtuisi markkinaehtoisesti, eli mitä enemmän halutaan, sitä enemmän joudutaan muutoksista maksamaan. Tämä logiikka ei ihan päde kunnan omistamiin kiinteistöihin. Yleinen mielipide tuntuu myös olevan, ettei kunta saisi vuokraustoiminnasta mitään ansaita. Kunnan omistamina tämä tarkoittaa monessa kiinteistössä sitä, että investointeihin ei jää varaa ja meidän täytyy mahdolliset investoinnit kustantaa verotuloista ja valtionosuuksista. Tämäkin on herättänyt vihastusta.

Valtuusto on linjannut, että Pellon kunta säilyy itsenäisenä kuntana. Me olemme ajautuneet taloudellisesti tilanteeseen, jossa meidän pitää valita jatkammeko samaa menoa vai alammeko tervehdyttämään talouttamme. Valtuusto ei toisaalta ole antanut meille muuta vaihtoehtoa kuin tervehdyttää taloutemme, sillä terve talous on ehdoton edellytys itsenäisenä pysymiselle!

Pellon kunnan ensi vuoden talousarvio on suunnitelmallisesti noin 1,3meur alijäämäinen. Kuluva vuosi painuu vähintään samoihin lukemiin. Vielä kun tiedetään, että erikoissairaanhoito tullee hyvin todennäköisesti ylittymään, niin ensi vuosi voi hyvin olla jopa 2,0meur alijäämäinen. Tämän lisäksi valtiovarainministeriö on julkaissut 2,0mrd euron kuntatalouden eheyttämispaketin, jonka vaikutus väestöperusteisesti Pellon kunnalle on 1,4meur. Tästä syystä meillä on 2,7meur - 3,4meur tervehdyttämistarve taloudessamme ennen vuotta 2017.

Talouden tervehdyttämiseksi tarvittaisiin vähintään 6,00% tuloveron nosto, jonka jälkeen veroprosentti olisi Pellossa 26,25 tai sama vaikutus voitaisiin saada 150 htv henkilöstöresurssien vähennyksellä. Kumpikin on nähdäkseni mahdottomia toteuttaa. Meillä on siis selkeä tarve tervehdyttää talouttamme. Tarve on niin suuri, ettei mitään kiveä voida tässä vaiheessa jättää kääntämättä. Siksipä kartoitamme markkinoilta meidän kiinteistöjen ostopotentiaalin.

Uusi valtuusto ja kunnanhallitus joutuvat puntaroimaan kaikkia käytettävissä olevia vaihtoehtoja. Laina on hyvä renki, mutta sitä ei saa päästää isännän rooliin. Pellon kuntakonsernin lainat ovat tällä hetkellä noin 2000 euroa asukasta kohden, ja kovin paljon tätäkään ei voi lisätä. Niin sanotun syömävelan ottaminen ei ole koskaan hyvä asia, sillä se tarkoittaa yli omien varojen elämistä. Valitettavasti tämäkin tilanne on jo oven takana, sillä kassan kestävyys on huvennut 1,5 vuodessa 47 päivästä 15 päivään.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti